AUDITOR F&M SC M.S. Rzodkiewicz
Biuro Rachunkowe Bydgoszcz

AUDITOR F&M SC M.S. Rzodkiewicz
Biuro Rachunkowe Bydgoszcz

rachunkowość księgowość

 • Obsługa internetowa małych podatników. Skanujesz swoje dokumenty i przesyłasz naszej firmie. My wysyłamy Państwu zwrotnie wypełnione, gotowe po wydrukowaniu do złożenia deklaracje podatkowe i stosowne ewidencje, wszystko za pośrednictwem poczty elektronicznej i internetu.
 • Nasza firma może co miesiąc sprawdzać  prawidłowość Państwa rozliczeń księgowych (przed złożeniem deklaracji) przy pomocy internetu. Program informatyczny umożliwiający podgląd ekranu Państwa komputera i kontakt (głosowy) przez Skype (usługa darmowa) pozwoli nam zweryfikować poprawność rozliczeń z budżetem. Dokumenty są na miejscu w Państwa firmie, księgujecie mając pewność, że robicie to dobrze.
 • Nasze biuro rachunkowe pomoże Państwu w przypadkach trudności z interpretacją przepisów podatkowych. Przedstaw swój problem za pośrednictwem poczty elektronicznej - Biuro rachunkowe AUDITOR kontakt , a uzyskasz od nas pomoc.
 • Pełna księgowość  - księga handlowa.
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
 • Ryczałt ewidencjonowany.
 • Rozliczenie z tytułu ZUS (deklaracje, zgłoszenia, aktualizacje)
 • Rozliczenie z tytułu VAT  (miesięczne , kwartalne) 
 • Rozliczenie z tytułu podatku dochodowego ( miesięczne, kwartalne, roczne )
 • Rozliczenie pracowników, sprawy kadrowo-płacowe ( kartoteki, listy płac, PIT roczny, inne ).
 • Sprawozdawczość do GUS.
 • Ewidencja środków trwałych.
 • Ewidencja przebiegu pojazdu samochodu osobowego służącego działalności gospodarczej.
 • Bilans, rachunek wyników , analizy, tabele amortyzacyjne i inne zestawienia niezbędne do wniosków kredytowych, leasingowych czy dotacji unijnych.
 • Rozliczenie wydatków inwestycyjnych.
 • Rozliczenie leasingu i zakupów na raty z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych.
 • Rozliczenie opłat eksploatacyjnych ( gaz, prąd, czynsz itp.) przypadających na działalność gospodarczą firmy.
 • Reprezentacja firmy przed Urzędami Skarbowymi i ZUS w ramach prowadzonej ewidencji księgowej na podstawie stosownych pełnomocnictw.
 • Bieżąca informacja o zmianach w przepisach podatkowych możliwych do zastosowania w obsługiwanej firmie.
 • Fachowa weryfikacja dokumentów źródłowych w oparciu o obowiązujące przepisy podatkowe połączona z informacją dla właściciela.
 • Porada podatkowa w związku z planowanymi przedsięwzięciami gospodarczymi właściciela. (gratis w ramach prowadzonej ewidencji)
 • Dokonywanie stosownych zgłoszeń w Urzędzie Skarbowym i ZUS w przypadku zakładania, przekształcenia lub zmian w istniejącej firmie.
 • Deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT, PIT roczny, ZUS itd. (gratis w ramach prowadzonej ewidencji).


Biuro rachunkowe Auditor Bydgoszcz
07.01.2009 © kat.Kara888 & Promocja stron

Toplista stron inne